online bağış
burak bülten
69 Yıldır Sürgündeler!

 Filistin halkın sürgün edilmesinin üzerinden 69 yıl geçti.

 

Filistin halkı ve dünya kamuoyu Filistin devletinin "Arap ve Yahudi" olarak ikiye bölündüğü 29 Kasım 1947 tarihine denk gelen
"Dünya Filistin Halkıyla Dayanışma Günü"nü kutluyor.

Söz konusu kararın üzerinden 69 yıl geçti ve İsrail, Filistin´in geri kalan tarihi topraklarına göz dikerken, Filistin yönetimi hala
müzakereler ve eşitlik kongreleri aracılığıyla "Filistin Devletinin" yeniden kurulacağı hayalini kuruyor.

Filistin Devletinin bölünmesiyle ilgili 181 nolu söz konusu karar, 33 devletin onaylamasıyla yürürlüğe girmişti. Buna karşılık 13 devlet
karara karşı çıkmış, 10 devlet ise oylamada çekimser davranmıştı.

Bu bağlamda karara göre bölgede İngiliz mandası sona ermiş olup Filistin Devleti üç parçaya bölünmüştü:

Birincisi: 4300 kilometrelik bir alana sahip olan, Celil, Akka, Batı Şeria, Asdud´un kuzeyine uzanan güney sahili, Refah´ın güney
yakası ve Mısır sınırına uzanan çölün bir kısmını içine alan Arap Devleti olması

İkincisi: 5700 kilometrelik bir alana sahip olan, Hayfa´nın kıyı düzlüğünden Tel Aviv´in güneyine kadar uzanan kısım, Celil´in doğusu,
Taberya ve İsba´ Celil gölleri ile Necef Çölünü içine alan Yahudi Devleti olması

Üçüncüsü; Uluslararası vesayet altında Kudüs ve Beytullahim şehirlerinin söz konusu iki devlete komşu olması söz konusu kararın
içeriğini oluşturuyordu.

© 2021, Burak Mukaddes Mekanları Tanıtma Ve Kültür Derneği
naature