burak bülten
Özgürlük Yolunda Mescid-i Aksa

 3 Ekim 2011 tarihindeki konferansımız Araş- rmacı-Yazar Ramazan KAYAN’ın katılımıyla Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Kayan konuşmasında; ‘‘ümmetin Mi’racının da Kudüs üzerinden gerçekleşeceğini, bunun için önce Mescid-i Aksa’nın özgürleştirilmesi gerektiğini’’, söyledi.

© 2020, Burak Mukaddes Mekanları Tanıtma Ve Kültür Derneği
naature