El-ferhan: Mescidi Aksa Meşruluğunu Din Ve Tarihten Alıyor

Kudüs Kültür Forumu Başkanı El-Ferhan: 

Kudüs Kültür Forumu, Mescidi Aksa’nın tümüyle Müslümanların kutsal mekânı olduğunu onaylayan UNESCO’nun kararını memnuniyetle karşıladıklarını ancak Mescid-i Aksa’nın tamamıyla ümmetin hakkı olduğunu, meşruluğunu ne bu karardan, ne de 1929 yılındaki karardan aldığını, bu hakkın din, tarih ve yaşanan gerçeklerden kaynakladığını ifade etti.
Kudüs Kültür Forumu Başkanı İshak El-Ferhan konuyla ilgili basın açıklaması yaptı. Filistin Enformasyon Merkezi’ne de ulaşan açıklamada El-Ferhan “UNESCO’nun aldığı karar, güç ve zorbalıkla değiştirilmesi mümkün olmayan bir gerçeği bir kez daha vurguladı. Bu gerçek, Siyonist işgalcinin işgalci bir güç olduğunu, dolayısıyla Mescidi Aksa’nın kimliğini değiştirme, idaresine müdahale etme, İslamî Evkafa müdahale etme ve idaresine siyonistleri atama gibi hakkı olmadığını bir kez daha ortaya koydu” dedi.
El-Ferhan yaptığı açıklamada bu kararın işgalcinin 16 yıldır Mescidi Aksa’nın kimliğini silme ve onu İslamî haneden çıkarıp ortak bir haneye çevirme planlarını bozduğunu söyledi.
El-Ferhan, Mescidi Aksa’nın meşruiyetini ne UNESCO veya başka kuruluşların aldığı kararlardan değil, İslam’dan, tarihten, medeniyetten aldığına dikkat çekerek, kararın bütün dünyanın bu hakkı kabul edip itiraf etmesini yansıttığından dolayı önem arz ettiğini ifade etti.

© 2023, Burak Mukaddes Mekanları Tanıtma ve Kültür Derneği
naature