Eski Kudüs’e İşgal Kamerası !

 Eski Kudüs’e İşgal Kamerası!

Mescid-i Aksa güvenlik şefi Samer Siyam, İsrail rejiminin Eski Kudüs beldesine yerleştirmeyi planladığı kameraları anlattı.

Mescid-i Aksa güvenlik görevlisi Ebu Kuteybe mahlaslı Samer Siyam, Siyonist İsrail rejiminin Eski Kudüs beldesine yerleştirmeyi
planladığı ve İsrail’in şehirde gözü olma görevini yürütecek kameraları anlattı.

Yazısında, İsrail’in planları doğrultusunda beldenin her köşe ve mahallesine sayısı 560’tan fazla kamera yerleştireceğini belirten Ebu
Kuteybe, İsrail Hükümetinin şehirde yaşayan Kudüslülerin hareketlerini yakından takip edebilmek adına şehri adeta bir modern açık
hava hapishanesine dönüştürmeyi amaçladığını kaydetti.

Mescid-i Aksa güvenlik görevlisi Ebu Kuteybe´nin kaleme aldığı yazının tam metni şöyle;

Tarihi surlarla çevrili Eski Kudüs beldesinin, sadece bir yöndeki sur boyu yaklaşık 1 km2’ye ulaşmaktadır. İsrail Hükümeti, şehirde
yaşayan Kudüslülerin hareketlerini yakından takip edebilmek adına bu bölgeyi kamera yerleştirerek adeta bir modern açık hava
hapishanesine dönüştürmeyi amaçlamaktadır. İşgalci İsrail, planları doğrultusunda beldenin her köşe ve mahallesine sayısı 560’tan
fazla kamera yerleştirecektir. Bu plan, Eski Kudüs beldesi yanında Babu’l Hıtta bölgesinde yer alan Ömer Meydanı gibi birçok meydan
ve çarşılardaki sur girişlerini ve Babu’l Amud bölgesini kapsamaktadır.

İsrail, son zamanlarda Mescid-i Aksa’nın kapılarındaki kameralar dışında mescide doğru uzanan El-Vad yolunda 54’ten fazla kamerayı
da bu plan dâhilinde değiştirmiştir.

Eski Kudüs beldesine yerleştirilmesi planlanan kameralar için Babu’l Hıtta bölgesinde bulunan Kışla Polis Merkezinde kamera takip
ekranları kurulmaktadır. Söz konusu ekranların güvenliği ile sorumlu Yahudi kadın polislerin, Kudüs halkını yakından izlemesi ve
beldede yaşanan her bir olayı polis merkezine ve orduya bildirmesi amaçlanmıştır. Bütün bu uygulamalar neticesinde İsrail,
Kudüslülerin hayatlarını daha fazla zorlaştırmayı hedeflemekte ve halkı, baskı altında yaşamaya itmektedir. Nitekim bu uygulamaların
arka planında Arap halkını Kudüs’ten uzaklaştırmak ve şehirde Yahudi hâkimiyetini sağlayıp bölgenin Yahudileştirilmesini
kolaylaştırmak yatmaktadır.

© 2023, Burak Mukaddes Mekanları Tanıtma ve Kültür Derneği
naature