Genel Kurul İlanı

 BURAK MUKADDES MEKANLARI TANITMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24/12/2016 günü saat 10.00’da, Dernek Merkezi’nde yapılmasına, çoğunluk sağlanamazsa bir hafta sonra aynı sat ve yerde aşağıdaki gündemle yapılacaktır:

1-) Açılış-Yoklama
2-) Divan Seçimi
3-) Saygı Duruşu
4-) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporlarının Müzakeresi
5-) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporlarının Ayrı Ayrı İbrası
6-) Tahmini Bütçenin Görüşülmesi
7-) Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Asil ve Yedeklerinin Seçimi
8-) Dilek ve Temenniler
9-) Kapanış

© 2023, Burak Mukaddes Mekanları Tanıtma ve Kültür Derneği
naature