" Süleyman Mabedi " Müfredata Dahil Edildi!

İsrail´deki okul müfredatlarına sözde Süleyman Mabedi ile ilgili derslerin dâhil edileceği bildirildi.

 

"Tapınak İçin Öğrenciler" yaptığı açıklamada, İsrail eğitim bakanlığının onayıyla İsrail´deki ortaöğrenim kurumlarının müfredatına
sözde Süleyman Mabedi ile ilgili derslerin dâhil edileceğini ifade etti.

Teşkilat ilgili açıklamasında, "Tapınak İçin Öğrenciler Teşkilatı, dolaysız bir şekilde ‘Süleyman Mabedi’ meselesini okullarınıza taşıyor."
ifadelerine yer verdi.

Ayrıca okullarda "Süleyman Mabedi" ile ilgili seminerlerin verilmesi ve derslerde kullanılması üzere gerekli materyallerin sağlanılması
için hazır olduklarını kaydetti.

İsrail, Mescid-i Aksa’yı yıkıp yerine Yahudilerce kutsal sayılan Süleyman Mabedini inşa etmek istiyor. 

© 2023, Burak Mukaddes Mekanları Tanıtma ve Kültür Derneği
naature