online bağış
burak bülten
Yahudilerin Ümidi Ve Hayalleri Sınırlıdır

 Dr. M. Şerafeddin KALAY yaptığı konuşmada 2014 yılı Ramazan ayının Kadir gecesinde Mescid-i Aksayı ziyaret ettiğini söyledi ve şunları ifade etti:
"Yahudilerin ibadet ettiği havraların içleri boş idi. Yafa, Tel Aviv gibi Yahudilerin yoğun yasadığı şehirlerde dini atmosfer yoktu. Oysa kadir gecesi iğne atsan yere düşmez değimine uygun Müslümanlar Mescid-i Aksayı doldurmuşlardı. Mescid-i Aksa’daki bu kalabalık için İsrail askerinin neler düşündüğünü, Yahudilerin neler hissettiğini ve istikbale yönelik akıllarından neler geçtiğini, nasıl bir yarın hayal ettiklerini düşündüm. Oysaki onların ümidi ve hayalleri sınırlıdır. Bir gün gelir de Mescid-i Aksa’daki topluluğun gönlü aynı duyguları hissederse, bir kalenin taşları gibi perçinlenirse, yürekler tek bir yürek olarak atarsa bu ruh ve şuur yakalanırsa tarih değişecek, coğrafya değişecektir."

© 2022, Burak Mukaddes Mekanları Tanıtma Ve Kültür Derneği
naature