Kudüs Sempozyumu

 “ULUSLARARASI
KUDÜS
SEMPOZYUMU”
(Dünü, Bugünü ve Yarını)

 

23 – 24 Eylül 2017
İstanbul

 

 

 

SUNUŞ
Saygıdeğer Efendim,
Kudüs sadece Müslümanların değil tüm insanların kanayan vicdanıdır. Vicdanımız sükûnete ermedikçe onurumuz kanamaya devam edecektir. Vicdanımızın en azından kısık bir sesi olmak ve birlikte yaşama felsefesinin mirasçıları Müslüman fertler olarak Kudüs’ü tekrar gündeme taşımak ve ortak aklı yansıtacak bir bakış açısı inşasına mütevazi bir katkı sunmak gayesiyle düzenlemeyi planladığımız Uluslararası Kudüs Sempozyumu (Dünü, Bugünü ve Yarını) isimli etkinliğimize kurumsal olarak destek ve katkılarınız bu etkinliğin daha şümullü ve derinlikli kılınmasına vesile olacaktır.

 

BURAK Derneği Bşk.
Adem YENİHAYAT

 

 

“Uluslararası Kudüs Sempozyumu (Dünü, Bugünü ve Yarını)”

BİLİM KURULU DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Ramazan ŞEŞEN
Mimar Sinan Üniversitesi
Prof. Dr. Lütfullah KARAMAN
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Âdem APAK
Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet KAVAS
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Nuh ARSLANTAŞ
Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Baki ADAM
Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Mahmut AYDIN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Ş. Tufan BUZPINAR
İstanbul Şehir Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Mounjed AHMMAD
29 Mayıs Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Selim YILMAZ
Karabük Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Muhammed TANDOĞAN
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Salih KESGİN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Arşiv Uzmanı Mustafa ÇAKICI
T. C. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Prof. Dr. Ahmet KAVAS
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Selim YILMAZ
Karabük Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Muhammed TANDOĞAN
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Mounjed AHMMAD
29 Mayıs Üniversitesi
Arşiv Uzmanı Mustafa ÇAKICI
T. C. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
Mesut ÖZDEMİR Ümraniye Belediyesi Başkan Yrd.

 

Toplantı Programı 
23 Eylül 2017
Cumartesi AÇILIŞ OTURUMU
09.30 – 11.00
Sinevizyon Gösterimi
Adem YENİHAYAT
Burak Derneği Başkanı
Prof. Dr. Ahmet KAVAS
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Hasan CAN
Ümraniye Belediye Başkanı
Prof. Dr. M. İhsan KARAMAN
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü
Şeyh İkrime SABRİ
Eski Kudüs Müftüsü
El-Beşir CARULLAH
Kudüs için Parlamenterler Kurumu Başkanı
+ Devlet ve Hukümet Yetkilileri (Teşrifleri Halinde)


“Osmanlı Arşivlerinde Kudüs” isimli serginin açılışı 11.10 – 12.00

Ara: Öğle Yemeği 12.15 – 13.30

23 Eylül 2017
Cumartesi BİRİNCİ OTURUM:
TARİHTE KUDÜS 13.30 – 15.00
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Ahmet KAVAS
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Tebliğci Tebliğ
Yrd. Doç. Dr. Eldar HASANOĞLU
Mardin Artuklu Üniversitesi Yahudilikte Kudüs Algısı
Yrd. Doç. Dr. Muhammed GÜNGÖR
Kırıkkale Üniversitesi Hıristiyanlıkta Kudüs Algısı
Prof. Dr. Âdem APAK
Uludağ Üniversitesi Müslümanlıkta Kudüs Algısı
Yrd. Doç. Dr. Mounjed AHMMAD
29 Mayıs Üniversitesi Kur’an’a Göre Kudüs’ün Varisleri
Dr. Muhammed EŞ-ŞANKITÎ
Katar Üniversitesi Kudüs’e Yapılan Haçlı ve Siyonist Saldırıların Benzer ve Farklı Yönleri

Ara: Çay ve Kahve 15.00 – 15.30

23 Eylül 2017
Cumartesi İKİNCİ OTURUM:
OSMANLI KUDÜS’Ü I 15.30 – 17.00
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Lütfullah KARAMAN
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Tebliğci Tebliğ
Dr. Alaattin DOLU
Kastamonu Üniversitesi Osmanlı Kaynaklarında Kudüs Algısı
Abdullah ÇAKMAK
Afyon Kocatepe Üniversitesi Osmanlı İdaresinin Kudüs´te Yerleşmesi ve Sancaktaki Osmanlı İdari Sistematiği
Prof. Dr. Mustafa GÜLER
Afyon Kocatepe Üniversitesi Osmanlı İdaresinin Kudüs Müslümanlarına Sahip Çıkma Anlayışı
Dr. Emin EBU BAKIR
An-Najah National University 1826-1918 Arası Kudüs’teki Osmanlı Yönetimi
Prof. Dr. İbrahim RABAIA
Kudüs Meftuha Üniversitesi Sömürgecilik Karşısında Osmanlı Kudüs’ü

Ara: Çay ve Kahve 17.00 – 17.30

23 Eylül 2017
Cumartesi ÜÇÜNCÜ OTURUM:
OSMANLI KUDÜS’Ü II
(Kültürel Mirasımız) 17.30 – 19.00
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Yavuz ÜNAL
T. C. Diyanet İşleri Bşk. Yrd.
Menderes VELİOĞLU
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kânûnî Sultan Süleyman´ın Kudüs´teki İmar Faaliyetlerine Dair Bir Yazma Eser: Na´îmî´nin “Fezâil-i Kuds”ü
Dr. Gassan MUHAYBEŞ
Kudüs Üniversitesi Kudüs´teki Kanuni Sultan Süleyman Vakfiyesi
Yrd. Doç. Dr. Ayhan IŞIK
Karabük Üniversitesi Kudüs Haseki Sultan İmaret Vakfı
Dr. Musa SURUR
Birzeit University 19. Yüzyılda Kudüs´teki Vakıfların Mülkiyet Sorunu

Akşam Yemeği 20.00 – 21.00
24 Eylül 2017
Pazar DÖRDÜNCÜ OTURUM:
OSMANLI KUDÜS’Ü III
(İmar ve Restorasyon Çalışmaları) 09.30 – 11.00
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Adem APAK
Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Zeynep AYGEN
Mimar Sinan Üniversitesi Hindiler Tekkesi Restorasyonu (1870)
Arşiv Uzmanı Mustafa ÇAKICI
T. C. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Mescid-i Aksa Restorasyonu
(1842-1843)
Dr. Mustafa KÜÇÜK
T. C. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Kudüs-El-Halil Yolu Projesi ve İnşaatı
Dr. Züheyr GANAYIM
Kudüs Üniversitesi Kudüs’te Kur’an Eğitimi Vakfı

Ara: Çay ve Kahve 11.00 – 11.30

24 Eylül 2017
Pazar BEŞİNCİ OTURUM:
GÜNÜMÜZ KUDÜS’Ü VE HAK İHLALLERİ 11.30 – 13.00
Oturum Başkanı
Mesut ÖZDEMİR
Ümraniye Belediye Bşk. Yrd.
Tebliğci Tebliğ
Prof. Dr. Gazi RABAB´A
Ürdün Üniversitesi Kudüs´teki Yahudileştirme Çalışmalarının Kudüs´ün Demografik Yapısına Etkisi
Doç. Dr. Musa Cemil DUVEYK
Kudüs Üniversitesi Uluslararası Kanunlara Göre Kudüs´te Yaşayan Müslümanların Hakları
Dr. Mahmud EL-MÜBAREK
Kudüs Üniversitesi Uluslararası Kanunlara Göre Mescid-i Aksâ’nın Durumu
Dr. Ahmet ABDÜLCEVVAD
Kudüs Üniversitesi Kudüs´te Yönetim Sorunu
Dr. Ela RABAIA
Ürdün Özel Uygulamalı Bilimler Üniversitesi BM Güvenlik Konseyi’nde Yahudilerin Kudüs Hakkında Yaptıkları Konuşmalar

Öğle Yemeği 13.00 – 14.00

24 Eylül 2017
Pazar ALTINCI OTURUM:
KÜRESEL GELECEKTE KUDÜS VE TÜRKİYE 14.30 – 16.00
Oturum Başkanı
Dr. Urve SABRİ
Kudüs Üniversitesi
Tebliğci Tebliğ
Prof. Dr. Mahmut AYDIN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İsrail’in Kudüs Politikalarının Dini Nedenleri Üzerine Bir Analiz
Dr. Raid FETHİ
Ummu’l-Fehm İslami İlimler Fakültesi Kudüs’ün Geleceğine İlişkin Perspektifler
Hüsnü Gürcan TÜRKOĞLU
T. C. Kudüs Büyükelçisi Türkiye – Filistin İlişkileri
Reha ERMUMCU
T. C. Beyrut Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Kamu Diplomasisi Özelinde Kudüs
Adem YENİHAYAT
Burak Derneği Başkanı Kudüs ve STK’lar

Ara: Çay ve Kahve 16.00 – 16.30

24 Eylül 2017
Pazar DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ OTURUMU 16.30 – 18.00
Değerlendirme Konuşmaları
Sonuç Bildirgesinin Okunması

Akşam Yemeği 18.00 – 20.00

 

 

© 2023, Burak Mukaddes Mekanları Tanıtma ve Kültür Derneği
naature