Mescid-i Aksa Yahudilerin Değildir!

 Kudüs Âlimleri ve Davetçileri Heyeti Mescid-i Aksa´nın Yahudilerle bir ilgisi olmadığını söyledi.

 

Kudüs Âlimleri ve Davetçileri bugün yaptığı açıklamada, Filistin ve Ürdün tarafından UNESCO ´ya sunulan Mescid-i Aksa önerisinin
gecikmeli olsa da doğru nokta atışında bulunabilmek adına önemli bir adım olduğunu belirtti.

Heyet ilgili açıklamasında, Mescid-i Aksa´nın ve Burak Duvarının İslamî yapıtlar olduğunu ve kesinlikle Yahudilerle bir ilgisinin
olmadığını vurgulayarak, bugün razı olduğumuz ve ısrarlı bir şekilde tutunduğumuz Mescid-i Aksa´daki olayların, 1967´de
gerçekleşen Altı Günler savaşının bir ön etkeni niteliğini taşıdığını ifade etti.

Diğer yandan heyet ilgili açıklamasında, yerleşimcilerin Mescidi Aksa´ya yönelik baskınları ve Aksa´daki murabıtlara ve ilim
talebelerine yönelik saldırılarının bir an önce sona erdirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Ayrıca heyet söz konusu açıklamasında İsrail´in bir an önce yaptığı ihlalleri sona erdirmesini sağlayacak adımların atılması için
dünya devletlerine çağrıda bulundu.

© 2023, Burak Mukaddes Mekanları Tanıtma ve Kültür Derneği
naature