Burak Derneği - Mukaddes Mekanları Tanıtma Ve Kültür Derneği

Mescidlerimiz

MEKKE:

Kur’an-ı Kerim’de adı Bekke olarak geçen ve insanlar için “İlk Ev”in Kurulduğu Şehir…
Şehirlerin Anası ve Allah’a En Sevimlisi…
Peygamberimiz (s.a.v)’in Dünyaya Teşrif Ettiği Mekân…
Vahyin Beşiği…
Tevhid Ocağı…
İsra’nın Başlangıç Noktası…

MESCİD-İ HARAM:

İnsanlar için yeryüzünde Hz. Âdem(a.s) tarafından yapılan ilk kutlu ev Kâbe-i Muazzama’dır. Allah’ın evi anlamında Beytullah olarak da anılır. İlk kurulduğu yere Hz. İbrahim ve oğlu İsmail tarafından yeniden yapılan mübarek mescid. Allah tarafından Mescid-i Aksa’dan sonra Müslümanların son kıblesi kılınmıştır. Yeryüzünde Allah’ın birliğinin sembolü ve hac ibadetinin yapıldığı yerdir. Burada kılınan bir vakit namazın, yüz bin vakit namazdan daha hayırlı olduğu kabul edildiği mesciddir.


MEDİNE:

Müslümanların Sığınağı…
Hicret Yurdu…
Medeniyetin Beşiği
İslam Kardeşliğinin Sembolü
Hz. Muhammed Tarafından Kurulan İlk İslam Devletinin Merkezi
Sevgili Peygamberimizin Bedenini Toprak İle Buluşturan Ravza-i Mutahhara (Tertemiz gül bahçesi)’nın Kucağı…

MESCİD-İ NEBEVİ:

Mescid-i Haram’dan sonra ikinci mübarek mescidimizdir. Sevgili peygamberimiz bizzat çalışarak bu mescidin yapımında görev almıştır. Bu mescid Müslümanların toplu ibadet yeri olmasının yanında; gelen ayetlerin insanlara öğretildiği bir okul, davaların hükme bağlandığı mahkeme, elçi ve devlet adamlarının kabul edildiği mekân, tüm devlet işlerinin yürütüldüğü, savaş ve barış kararlarının alındığı bir yer olarak da hizmet vermiştir. Burada kılınan bir vakit namazın, bin vakit namazdan daha hayırlı olduğu kabul edildiği mesciddir.


KUDÜS:

Peygamberler Diyarı…
Hz. İbrahim’in Hicret Yurdu…
İlk Kıblemiz Mescid-i Aksa’nın Kucağı…
İsra ve Mi’rac Mucizelerinin Şahidi…
Allah’ın Bereketli ve Kutsal Kıldığı Yer…
Ubade b. Sabit, Şeddad b. Evs Gibi Birçok Sahabe-i Kiramı Bağrında Barındıran Şehir…
Ömer b. Hattab, Ebu Ubeyde b. Cerrah, Safiyye Annemiz, Muaz b. Cebel, Abdullah b. Ömer, Halid b. Velid, Selman-ı Farisi Gibi Sahabilerin Ziyaret Ettiği Mekân…
Surlar, Cami, Medrese, Han, Vakıflar, Çeşme, Saat Kulesi, Su Yolları, Kapalı Çarşı, Darüşşifa, Liman, Demir Yolu Gibi Sayısız Eserlerin Hala Ecdad Mührünü Taşıyan Vefakâr Belde…
Mazlum İnsanlar Şehri…
Direniş Sembolü ve Cihad Yurdu…

MESCiD-İ AKSA:

Hz. Âdem zamanında Kâbe’den kırk yıl sonra kurulan, günümüzde 144 bin metrekarelik alanın her bir noktasıyla kutsal İkinci Harem ve üçüncü mübarek mesciddir. İsra’nın son, Mirac’ın ilk noktası olmasıyla yeryüzünün göklere açılan kapısıdır. Efendimizin dilinde Beyt-i Makdis, Kur’an’da Mescid-i Aksa olarak adlandırılarak Mescid-i Haram ile aynı ayette anılmış, çevresinin mübarek kılındığı bildirilmiştir. Burada kılınan bir vakit namazın, bin vakit namazdan daha hayırlı olduğu kabul edildiği mesciddir.

 

© 2018, Tüm Hakları Saklıdır. Burak Derneği - Mukaddes Mekanları Tanıtma Ve Kültür Derneği.
0216 532 42 90 - info@burak.org.tr
Naature