Türkçe English العربية

İlim Halkaları Projesi

İlim Halkaları Projesi


Mescid-i Aksa içerisinde ilimle meşgul olan halkalar oluşturmayı hedefleyen bir projedir.

Projenin Amacı; bu proje, Mescid-i Aksa’ya bağlı bir nesli, ilim sahibi ve şuurlu bir şekilde yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Evliya Çelebi Kudüs’ü ziyaret ettiğinde (1648) Mescid-i Aksa’da sekiz yüz kadrolu âlim, vaiz, elli civarında müezzin ve çok sayıda Kuran-ı Kerim eğitmeninin olduğundan bahseder. Tarihi kayıtlara göre Mescid-i Aksa’da otuz civarında ilim halkası bulunmaktaydı.

Mevcut durumda halen ilim halkalarında 1.100 öğrenci eğitimlerine devam etmeye çalışmaktadırlar. Bu sayı her geçen gün artarak devam etmektedir.